공지사항

Hướng dẫn điểm cần lưu ý cho kỳ thi offline của các môn đại cương chính học bằng e-Learning

Writer : CTL
Wrote on : 2020-05-20 14:27
Hit : 477

Hướng dẫn các điểm cần lưu ý cho kỳ thi offline của các môn đại cương chính học bằng e-Learning như sau:

Hướng dẫn các điểm cần lưu ý

- Cấm những người có triệu chứng Corona-19 và người hiện đang cách li đến trường (sốt từ 38 độ, đau họng, ho)

- Cấm người nhập cảnh từ nước ngoài chưa cách li đủ 14 ngày đến trường

- Đến và vào phòng thi sớm trước 10 phút so với giờ học

- Vào phòng thi sau khi khử trùng tay và đeo khẩu trang (không thể vào khu vực thi nếu không đeo khẩu trang)

- Thi hành đúng các nghĩa vụ như kiểm tra nhiệt độ và điền tên vào danh sách ra vào khu vực thi